Ülkemizin yarınları, Sakarya Eğitim Kurumları Anaokulunda yetişecek. 3-6 yaş arası miniklerimizin sosyal, kültürel ve psiko-motor gelişimlerine yardımcı olup iyi bir karakter eğitimiyle onları geleceğe hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz, okulumuzda atacakları sağlam temel sayesinde başarıyı ömür boyu yaşayacaklar.Çocuğun kabiliyet, kapasite ve ilgisini keşfeden bir eğitim modeli uyguluyoruz. Öğrenme heyecanı ömür boyu süren, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen ve araştırabilen öğrenciler yetiştiriyoruz. Çocuklarımıza bilgi, beceri, tutum ve değerler kazandırmanın yanında en büyük eksiklik olarak gördüğümüz yaşama sevinci ve insan sevgisi kazandırma konusunda da karalıyız. Eğitim, çocuğu sevmekle başlar, sözünü kendimize ilke edindik. Her şeyden önce öğrencilerimizi sevmemiz ve bunu onlara hissettirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

Bilim, teknoloji ve iletişim imkânları ile eğitimin ulaşabileceği en üst noktaları yakalamaya çalışıyoruz. Okulumuz, çocuğun dokunarak, yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayan öğretim yöntemini esas almaktadır. Bu yöntemle çocukların dinlemek ve izlemekten çok, sorarak, araştırarak, deneyerek, dokunarak, değiştirerek günlük hayata dair tecrübelerin ilk adımlarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır.Yaparak, yaşayarak öğrenmenin eğitim sistemimizdeki önemi nedeniyle programımızı uygularken kitap, dergi, poster, akıllı tahta, ritim ve spor aletleri, internet, fen ve doğa deneylerinin yanında evcil hayvan barınağımızı, ekoloji dersliğimizi, açık hava dersliklerimizi, açık hava tiyatromuzu, at binme sahamızı kaynak olarak kullanıyoruz. Bunların bilinçli kullanımı ve korunması konusunda çocukların duyarlılık geliştirmesine de özen gösteriyoruz.

Çocuklarımızın sağlık, güvenlik ve rahatı için fiziksel tüm detaylar düşünülerek inşa edilen binamızda; ahşap oyun grupları, oyun bahçesi, zengin oyuncaklarla donatılmış çok amaçlı etkinlik sınıfları, bilgisayar sınıfı, cep sinema odası, oyun odası ve dinlenme odaları, zekâ oyunları atölyesi ve kış bahçesi bulunmaktadır.

Anaokulumuzun Hedefleri

Aile ortamından ilk kez ayrılan çocuğa gereken desteği sunmak,

 • Sevgi ve şefkate dayalı bir yaklaşımla çocuklarımızın okula uyumunu kolaylaştırmak,
 • Öz bakım becerileri kazanmalarını sağlamak,
 • Anadilini etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlamak,
 • İngilizce eğitimiyle dili doğal olarak kullanmaya başlatmak,
 • Öğrencileri sosyal, duygusal ve psiko motor gelişimleri yönünden ilkokula hazırlamak,
 • Doğru yaklaşım ve uygulamalarla çocuklarımızı özgüvenleri gelişmiş bireyler olarak yetiştirmektir.
 • Yaşama sevincine ve insan sevgisine sahip,
 • Tabiatı seven ve koruyan,
 • Yakın çevresine karşı duyarlı,
 • Manevi kabiliyet ve meziyetleri gelişmiş,
 • Anadilini etkili bir şekilde kullanabilen,
 • Yabancı dile temel oluşturacak alt yapıya sahip,
 • Grupla birlikte çalışabilen,
 • Problemlere çözüm üretebilen,
 • Kişilik sahibi fertler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedeflerimize ulaşmak için kendi eğitim anlayışımıza ve ülkemiz şartlarına uygun olarak geliştirdiğimiz bir eğitim programı uyguluyoruz:

 • Türkçe dil etkinlikleri,
 • Fen ve doğa etkinlikleri
 • Yabancı dil etkinlikleri,
 • Oyun ve drama etkinlikleri,
 • Sanatsal etkinlikler,
 • Müzik etkinlikleri,
 • Grup çalışmaları,
 • Deney, gezi ve gözlemler,
 • Güncel yaşam beceri etkinlikleri,
 • Dikkat ve zekâ eğitimi çalışmaları eğitim programımızın ana unsurlarıdır.

Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce eğitiminde ilk yıllardaki hedefimiz, öğrencilerimizin yaşam boyu sürecek İngilizce deneyiminin temellerini eğlenceli ve öğrenmeye teşvik edici bir ortamda atmalarını sağlamaktır. Bu nedenle programımız öğrencilerimizin bu deneyimi bir ders gibi değil, keyifli bir öğrenme serüveni olarak algılamalarına imkân tanıyacak şekilde yapılandırılmıştır. Okul öncesinde dil eğitimimiz Türkçe dışında başka dillerin de olduğunun fark ettirilmesi, duyma etkinlikleriyle kulak dolgunluğunun geliştirilmesi ve kelime bilgisi yeterliliği oluşturulmasını kapsamaktadır.

Spor

Okulumuzda jimnastik salonu, at binme maneji, okçuluk sahası, buz pateni pisti, açık ve kapalı voleybol, basketbol, futbol, hentbol, tenis sahaları ve masa tenisi masası bulunmaktadır. Spor alanlarımızda öğrencilerimize beden eğitimi verilirken diğer taraftan da bir spor dalında hayat boyu kullanabilecekleri becerileri geliştirmeleri sağlanır.

Beden eğitimi bireyin büyüme gelişme ve davranışlarını sağlayan güçlü bir eğitim alanıdır. Okulumuzda spor etkinlikleri, yaşa uygun kas gelişimi sağlama ve sosyal gelişimi güçlendirme esasına dayanır. Dersler yaş düzeyi için belirlenen özel esaslar çerçevesinde oluşturulan yıllık planlamalara göre işlenir. Her öğrencimizin spor yapmayı alışkanlık haline getirmesi amaçlarımızdandır.