Hakkımızda

Kurumumuz, 2007 yılında “Özel Beyaz Zambak Anaokulu” ile okul öncesi eğitim sahasında hizmet vermeye başlamıştır. Profesyonelce çalışan ekibimiz kısa sürede alanında kendini ispatlayarak halkımızın güven ve sevgisini kazanmış, zamanla şubelerini artırarak büyümesini devam ettirmiştir.

Günümüze kadar eğitim kalitesinden taviz vermeyerek yıldan yıla güçlenen Kurumumuz çağımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insanları, milli ve manevi değerleri gözeterek yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Öğrencilerine milli değerleri kazandırmanın yanı sıra, evrensel ilkeleri bilen, kendine güvenen, analitik düşünebilen, yabancı dil bilen ve gelişen teknolojiyi kullanabilen bir nesil yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Kurumumuzun eğitime yaptığı yatırımların en yeni halkasını kampüs okul projesi oluşturmaktadır. Yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilir kaliteyi hedef olarak belirleyen Sakarya Eğitim Kurumları Okulları, eğitim alanında dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemizin ve hatta insanlığın geleceğini şekillendirebilecek uluslararası standartlarda öğrenciler yetiştirmeyi gaye edinen Kurumumuz; eğitim öğretim sahasında ileriye doğru hızla yol almaktadır.

Misyonumuz & Vizyonumuz


Vizyonumuz

Eğitim ve öğretimde öncü, toplumda lider ve model olacak fertler yetiştiren bir kurum olmak.

Misyonumuz

Bilgiyi kullanan, bireysel yeteneklerinin yanında akademik, sosyal, ruhsal ve fiziksel olarak gelişmiş; kültür, sanat, spor gibi dallarda başarılı, geniş bir ufka sahip, değerlerine bağlı, iyi seviyede yabancı dil konuşabilen, geleceği şekillendirecek fertler yetiştirmektir.

Değerlerimiz


Kurum Kültürü ve Değerlerimiz


Amacımız başarılı, mutlu, inançlı ve karakterli bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda karakter eğitimine özel önem veriyoruz. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkıda bulunarak vatanımıza ve milletimize büyük bir hizmette bulunma azmindeyiz. Her öğrenci ve veli bizim için özel ve değerlidir, her birine eşit ve adil yaklaşırız. Eğitim, çocuğu sevmekle başlar, sözünü kendimize ilke edindik. Tüm faaliyetlerimizde ahlaki değerleri, saygı, sevgi ve dürüstlüğü esas alıyoruz. Kişisel hak ve özgürlüklere değer veriyoruz. Eğitimdeki tüm yeniliklere açığız. Güvenilirlik, üretkenlik, sorumluluk, paylaşım, katılımcılık, bilimsellik, sosyal duyarlılık kurum kültürümüzün diğer unsurlarını oluşturmaktadır.

İlkelerimiz

 • Fırsat eşitliliği,
 • Öğrenmeyi öğretme,
 • Mesleki yeterlilik,
 • Planlı çalışma,
 • Ortak disiplin anlayışı,
 • Yenilikçilik,
 • Karakter eğitiminde model oluşturma,
 • Şeffaf, adil ve tutarlı yönetim,
 • Demokratik katılım,
 • Milli ve manevi değerlere bağlılık,
 • Kaliteden ödün vermeme,