Kütüphanemiz

Açık raf sistemli Z-kütüphanemizde; ansiklopedi, sözlük, yazım kılavuzu, atlas vb. danışma kaynakları, roman, hikâye, şiir, anı vb. edebi nitelikli kitaplar, bilimsel nitelikli kaynaklar, çocuk kitapları, gazete, dergi gibi süreli yayınlar, yabancı dilde kaynaklar, derse yardımcı test kitapları, DVD, harita, küre, eğitici kartlar vb. ders araç gereçleri bulunur ve sürekli olarak güncellenir


Kütüphane kullanımını öğrencilerin günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek, serbest zamanlarında da kütüphaneleri kullanan bireyler olmalarını sağlamak amaçlarımız arasındadır. Kütüphanemiz öğrencilere bireysel okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırarak onların gelişimine katkıda bulunacaktır.Kütüphanede yapılan ders saatlerimizde öğrencilerimize her hafta edebiyatın bir türü tanıtılacak ve bu türe ait kitaplar okutulacaktır. Böylece öğrencilerimizin hikâye, roman, masal, şiir, fabl, anı, yaşam öyküsü gibi edebiyatın çeşitli kollarıyla tanıştırılıp bilinçli bir okuma yapmaları sağlanacaktır.


Amacımız kütüphanemizin tam bir kültür alanı olarak çalışmasını sağlamaktır. Birinci sınıflarımıza okutulacak sesli masal kitapları ile okuma faaliyetlerimiz görsel ve işitsel materyaller eşliğinde çok daha rahat ve eğlenceli bir hâle getirilecektir. Her ay öğretmenlerimiz ve kütüphane sorumlularımızın ortak çalışmalarıyla kitap kurdu öğrencimiz belirlenecektir. Bu öğrencilerimize verilecek sertifika ve kitap hediyesiyle öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırılacaktır.

Kütüphanemizde her hafta öğrencilerimiz birbirlerine kütüphaneden alıp okudukları kitapları anlatarak aralarında kitap kardeşliği kuracaklardır.

Öğrencilerimizi ayın kitabı olarak seçilip okunan kitaplarının yazarlarıyla tanıştırmak için okullarımızda çeşitli faaliyetler ve söyleşiler yapılacak, böylece onların okumanın ve yazmanın önemini her açıdan kavramaları sağlanacaktır.