Amfi Tiyatrolarımız

Okulumuzda 2 adet amfi tiyatro bulunmaktadır. Öğrencilerimiz tiyatro çalışmalarını ve gösteri provalarını bu alanda gerçekleştirecektir. Amacımız çocukların bireysel gelişimlerini çok yönlü destekleyerek; özgüven, empati gibi temel kişisel becerileri kazanmalarını ve iletişim becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.


Çocuğun çok yönlü gelişimini doğal ortamında desteklemek üzere; role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılacaktır. Çocuğa kendine güven aşılama; sözel ya da bedensel ifade, iletişim kurabilme becerisi, anlama-dinleme-kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırmak temel hedeflerimizdir.