Drama Sınıfı

Drama Atölyesi Programımız, çocukların bireysel gelişimlerini çok yönlü destekleyen; özgüven, empati gibi temel kişisel becerileri kazanmaları ve iletişim becerilerini geliştirmelerini hedefleyen bir programıdır.


Çocuğun çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere; role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılmaktadır. Çocuğa kendine güven aşılama; sözel ya da bedensel ifade, iletişim kurabilme becerisi; anlama, dinleme, kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırmak programımızın temel hedefleridir.