Fen Laboratuvarımız

Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarımız deney ve aktivitelerin yapıldığı, çeşitli model uygulamaları  ve deney düzenekleriyle keşfetme imkânı sağlayan araç gereçlerle donatılmıştır. Yapılan her türlü öğrenci merkezli etkinlik; LED ekranlı dokunmatik akıllı tahta, yazıcılar ve tarayıcılar ile desteklenir.


Biyoloji laboratuvarımızda tüm derslere yönelik 3D, üç boyutlu eğitim materyalleri, kullanılır. Bilgisayar nitelikli eğitimin gerektirdiği teknolojik yeniliklere göre sürekli geliştirilir.


Okul yaşamının daha ilk günlerinden başlayarak sınıf düzeylerine uygun deneylerin yapıldığı araç ve gereçlerle donatılan laboratuvarlarımız, bilgisayar teknolojisi ile desteklenir. Sürekli yenilenen ve geliştirilen laboratuvarlarda ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık çalışmaları yürütülür. Fen ve proje kulüplerinde öğrenciler projelerini planlı ve düzenli olarak geliştirirler.


Öğrencilerimiz, birer bilim adamı gibi, sınıf öğretmenleri ve fen öğretmenleri ile birlikte fen bilimleri ile ilgili konuları uygulamalı olarak öğreneceklerdir.